Haurdunaldia eta erdiondoa

Embarazo y postparto

Erdiondo eta haurdunaldiak aldaketa sakona suposatzen du zentzu askotan emakumea eta bere bikotearentzako. Haurdun dauden emakumeek, baita hein txikiago batean beraien bikoteek ere, aldaketa psikologiko garrantzitsuak izaten dituzte. Une horietan hartzen duten jarrerak, sentimendu eta sinesmen sakonak islatzen ditu erreprodukzioaren arlo guztiei buruz.

Bikotearekin duen erlazioa, amaren adina eta bere nortasunak emakumeak bere amatasunean izango duen erreakzioetan eragin handi du ere; aita bihurtuko den gizonak ere erronka psikologiko garrantzitsuetara aurre egin beharko du.

Bitartekotza

  Osasun promozio eta heziketa

  Atxikimendu erlazio egokia promozionatu (ama-ume/ aita-ume)

  Sostengu emozionala emakume eta bikoteari guraso bihurtzearen inguruan suertatzen diren arazoei aurre egiteko

  Tratamendu psikoterapeutikoa bakarkakoa, bikote edo taldean

  Tratamendu psikofarmakologikoa

  Gurasoekin kontsulta terapeutikoak

  Haur psikoanalisia

  Bestelakoak

Dificultades y transtornos

  Ugaltze zailtasunak

  Haurdunaldi eta erditze esperientzia zailak

  Hasierako harremanetan zailtasunak

  Nahaste adaptatiboak

  Dolua

  Aurretikan izandako episodio depresiboak

  Antsietate, loezin edota beste nahaste psikosomatikoak

  Estres eragileak (banaketak, galerak, zailtasun ekonomikoak…)

  Bikotean zailtasunak

  Dificultades en la relación de pareja y afrontamiento de la parentalidad

  “Blues” edo erdiondoko tristura

  Haurdunaldi edo erdiondoko depresioa

  Haurdunaldi edo erdiondoko psikosia edo depresioa

  Bestelakoak