Helduak

Adultos

Ez dihardugu hemen jada bere aita/ama funtzioko helduaz baizik eta halakoa bezalako helduaz. Bizitzako aldi honetan, behin garapen psikoafektiboa bukatuta dagoenean, pertsonek mota guztietako nahasteak pairatu ahal izango dituzte. Hala ere, ezinbestekoa izango da ezagutzea bere nortasuna nola garatu den aurreko urteetan, bere istorio propioa eta bakoitzaren errekurtsoak bizitzaren gertaerei aurre egiteko pertsona konkretu horri laguntza eraginkor bat emateko.

Zailtasunak eta desoreka

  Nahaste psikosomatikoak: loan eta elikaduran sailtasunak

  Nahaste depresiboak

  Antsietate nahasteak, fobiak eta obsesioak

  Nahaste bipolarrak

  Nahaste psikotikoak

  Kontsumo nahasteak

  Bestelakoak

Bitartekotza

  Kontsulta terapeutikoak

  Bakarkako edo taldeko psikoterapia

  Laguntza psikofarmakologikoa

  Psikoanalisia